menusearch
mehnavaz.com

مکان های مذهبی قم

سایت مهنواز در حال تکمیل اطلاعات جاذبه های گردشگری استان ها می باشد
جستجو
مکان های مذهبی قم
جاذبه های گردشگری - مسجد پنجعلی قمجاذبه های گردشگری - مسجد پنجعلی قم
- شه راهنمای مکان زمان ب - یکی از گذر های تاریخی شهر قم هم در نز - ست. در سال های اخیر نیز این مسجد مورد - سجد پنجعلی قم مسجد تاریخی پنجعلی قم د - تاریخی شهر قم هم در نزدیکی این مسجد ق - استان قم - شهرستان قم - خیابان ا
جاذبه های گردشگری ایران ، جاذبه های گردشگری قم ، مسجد پنجعلی قم کجاست ؟ ، آدرس ، نقشه و مسیر دسترسی به مسجد پنجعلی قم ، مشخصات ، امکانات و تصاویر مسجد پنجعلی قم ، دیدنی های قم ، مساجد تاریخی قم ، آثار تاریخی قم ، مکان های مذهبی قم ، مساجد قم ، تور مجازی مسجد پنجعلی قم ، نمای 360 درجه مسجد پنجعلی قم ، نمای سه بعدی مسجد پنجعلی قم ،
866 بازدیدسه شنبه هفتم فروردین ۹۷
جاذبه های گردشگری - امامزاده فاضل (ابوالفضل علی)جاذبه های گردشگری - امامزاده فاضل (ابوالفضل علی)
- شه راهنمای مکان زمان ب - در طول سال های اخیر این امامزاده توسع - هک شهرستان قم و در ارتفاعات مشرف به ر - ی جنوب شهر قم قرار دارد. امامزاده ف - مردم استان قم است که در مناسبت‌های مخ - استان قم - شهرستان قم - بخش کهک
جاذبه های گردشگری ایران ، جاذبه های گردشگری قم ، امامزاده فاضل (ابوالفضل علی) کجاست؟ ، امامزاده فاضل بیدهند ، آدرس ، نقشه و مسیر دسترسی به امامزاده فاضل (ابوالفضل علی) ، مشخصات ، امکانات و تصاویر امامزاده فاضل (ابوالفضل علی) ، دیدنی های قم ، امامزاده های قم ، مکان های مذهبی قم ، امامزاده ، تور مجازی امامزاده فاضل ، نمای 360 درجه امامزاده فاضل ، نمای سه بعدی امامزاده فاضل ،
663 بازدیدشنبه بیست و پنجم فروردین ۹۷
جاذبه های گردشگری - امامزاده نورعلیجاذبه های گردشگری - امامزاده نورعلی
- مجگان) نقل مکان کرده تا اینکه در قرن - شه راهنمای مکان زمان ب - زاده جاذبه های طبیعی روستای کرمجگان ا - ست. ‏ باغ های گردو اطراف امامزاده نو - اما در سال های اخیر باغ های امامزاده - دچار آسیب های فراوانی شده است. منب - هک شهرستان قم و در روستای سرسبز و خوش - ی جنوب شهر قم قرار دارد. این امامزاده - دگان استان قم محسوب می شود. نسب شریف - دار بود به قم مهاجرت کرد و مورد احترا - قابت سادات قم به او تفویض شد و فرزندا
جاذبه های گردشگری ایران ، جاذبه های گردشگری قم ، امامزاده نورعلی کجاست؟ ، امامزاده نورعلی کرمجگان ، آدرس ، نقشه و مسیر دسترسی به امامزاده نورعلی ، مشخصات ، امکانات و تصاویر امامزاده نورعلی ، دیدنی های قم ، امامزاده های قم ، مکان های مذهبی قم ، امامزاده ، تور مجازی امامزاده نورعلی ، نمای 360 درجه امامزاده نورعلی ، نمای سه بعدی امامزاده نورعلی ،
1423 بازدیدیکشنبه بیست و ششم فروردین ۹۷
جاذبه های گردشگری - امامزادگان چهل اخترانجاذبه های گردشگری - امامزادگان چهل اختران
- در این مکان مقدس ، موسی مبرقع فرز - دارد . این مکان مدفن یکی از نوادگان ا - شه راهنمای مکان زمان ب - در این شهر مذهبی ، به طور مرتب به زیا - ی(ع) روانه قم شده و در خانه ابوخالد ا - بزرگوار در قم ، دختر و خواهران ایشان - نه) نیز به قم می‌ آیند و طی ۴۰ سال حض - ألیف تاریخ قم به سال 378 هجری قم ری چه - سیمای مرکز قم - دانشنامه اسلامی /uplo
جاذبه های گردشگری ایران ، جاذبه های گردشگری قم ، امامزاده چهل اختران کجاست ؟ ، آدرس ، نقشه و مسیر دسترسی به امامزادگان چهل اختران ، مشخصات ، امکانات و تصاویر امامزادگان چهل اختران ، دیدنی های قم ، مکان های مذهبی قم ، امامزاده ، امامزاده های قم ، تور مجازی امامزادگان چهل اختران ، نمای 360 درجه امامزادگان چهل اختران ، نمای سه بعدی امامزادگان چهل اختران ،
2419 بازدیدچهارشنبه بیست و نهم فروردین ۹۷
جاذبه های گردشگری - بیت النورجاذبه های گردشگری - بیت النور
- شه راهنمای مکان زمان ب - کی از محله های قدیمی بود و عبادتگاه آ - ر» وسط شهر قم در یکی از محله های قدیم - ود قصد شهر قم را نمود. پرسید : از این - مرا به شهر قم ببرید، زیرا از پدرم شنی - رمود : شهر قم مرکز شیعیان ما است . - بزرگان شهر قم وقتى از این خبر مسرت بخ
جاذبه های گردشگری ایران ، جاذبه های گردشگری قم ، بیت النور کجاست ؟ ، محل زندگی حضرت معصومه (س) ، آدرس ، نقشه و مسیر دسترسی به بیت النور ، مشخصات ، امکانات و تصاویر بیت النور ، دیدنی های قم ، مکان های مذهبی قم ، اقامتگاه حضرت معصومه (س) در قم ، موسی بن خزرج ، مدرسه ستیه ، مساجد قم ، مساجد تاریخی قم ، خانه های تاریخی قم ، آثار تاریخی قم ، تور مجازی بیت النور ، نمای 360 درجه بیت النور ، نمای سه بعدی بیت النور ، مدرسه علمیه در قم ،
2873 بازدیدچهارشنبه بیست و نهم فروردین ۹۷
جاذبه های گردشگری - مسجد اعظم قمجاذبه های گردشگری - مسجد اعظم قم
- دي در همين مکان قرار دارد . ساخت ا - ایند : این مکان قبلاً خانه کوچکی به م - آنجاکه این مکان راهروی ورود به حرم مط - مرا در این مکان دفن کنید تا خاک کفش ز - شه راهنمای مکان زمان ب - یگر انگیزه های دستور ساخت چنین مسجد - مسجد اعظم قم مسجد اعظم معروف به مسجد - بروجردی در قم است . تاسیس کتابخانه ای - حوزه علمیه قم است . جلسه تدریس حسین و - s": "استان قم - شهرستان قم - خیابان ا - استان قم - شهرستان قم - خیابان ا
جاذبه های گردشگری ایران ، جاذبه های گردشگری قم ، مسجد اعظم قم کجاست ؟ ، آدرس ، نقشه و مسیر دسترسی به مسجد اعظم قم ، مشخصات ، امکانات و تصاویر مسجد اعظم قم ، دیدنی های قم ، مکان های مذهبی قم ، آثار تاریخی قم ، مساجد قم ، مساجد تاریخی قم ، مدرسه علمیه در قم ، تور مجازی مسجد اعظم قم ، نمای 360 درجه مسجد اعظم قم ، نمای سه بعدی مسجد اعظم قم ،
1075 بازدیدچهارشنبه بیست و نهم فروردین ۹۷
جاذبه های گردشگری - امامزاده حمزه (ع) قمجاذبه های گردشگری - امامزاده حمزه (ع) قم
- شه راهنمای مکان زمان ب - ه در ابنیه های ایرانی دیده شده . گنبد - نا، گلدسته های بلند و ایوان آئینه و ص - ّن به کاشی های گرهی و احیاناً دوالی ف - ه حمزه (ع) قم یکى از بقاع مشهور استان - قانى (آذر) قم ، روبروی میدان کهنه و د - کرمان). 4ـ قم (خيابان آذر) 5ـ در شهر - s": "استان قم - شهرستان قم - خیابان ط - استان قم - شهرستان قم - خیابان ط
جاذبه های گردشگری ایران ، جاذبه های گردشگری قم ، مکان های مذهبی قم ، امامزاده حمزه (ع) قم کجاست ؟ ، آدرس ، نقشه و مسیر دسترسی به امامزاده حمزه (ع) قم ، مشخصات ، امکانات و تصاویر امامزاده حمزه (ع) قم کجاست ؟ ، دیدنی های قم ، امامزاده های قم ، امامزاده ، تور مجازی امامزاده حمزه ع قم ، نمای 360 درجه امامزاده حمزه ع قم ، نمای سه بعدی امامزاده حمزه ع قم ،
1006 بازدیدجمعه سی و یکم فروردین ۹۷
جاذبه های گردشگری - امامزاده شاهزاده اسماعیل قمجاذبه های گردشگری - امامزاده شاهزاده اسماعیل قم
- انی به این مکان مراجعه می کردند. از ز - شه راهنمای مکان زمان ب - ی از جاذبه های گردشگری مهم استان قم ت - متضمن سوره های کوچک قرآن، مانند سوره - شود. کاشی های مزبور به همراه کاشی ها - ده اسماعیل قم آستان مقدس امامزاده شاه - ده اسماعیل قم در دامنه ارتفاعات روستا - ب شرقی شهر قم قرار دارد که زیارتگاه س - زدید استان قم است. این امامزاده اعتبا - ی نزد مردم قم در دوران قدیم داشت و بس
جاذبه های گردشگری ایران ، جاذبه های گردشگری قم ، امامزاده شاهزاده اسماعیل قم کجاست؟ ، امامزاده شاهزاده اسماعیل روستای بیدقان ، آدرس ، نقشه و مسیر دسترسی به امامزاده شاهزاده اسماعیل قم ، مشخصات ، امکانات و تصاویر امامزاده شاهزاده اسماعیل قم ، دیدنی های قم ، مکان های مذهبی قم ، بقعه های تاریخی قم ، امامزاده های قم ، امامزاده ، تور مجازی امامزاده شاهزاده اسماعیل قم ، نمای 360 درجه امامزاده شاهزاده اسماعیل قم ، نمای سه بعدی امامزاده شاهزاده اسماعیل قم ،
3504 بازدیدیکشنبه دوم اردیبهشت ۹۷
جاذبه های گردشگری - امامزاده باوره (بوره)جاذبه های گردشگری - امامزاده باوره (بوره)
- شه راهنمای مکان زمان ب - ه از جاذبه های طبیعی فراوانی برخوردار - . در سال های اخیر اقداماتی جهت توسع - هک شهرستان قم واقع شده است. این امامز - لاقی استان قم است که از جاذبه های طبی - s": "استان قم - شهرستان قم - بخش کهک - استان قم - شهرستان قم - بخش کهک
جاذبه های گردشگری ایران ، جاذبه های گردشگری قم ، امامزاده باوره (بوره) کجاست؟ ، امامزاده بوره روستای فردو ، آدرس ، نقشه و مسیر دسترسی امامزاده باوره (بوره) ، مشخصات ، امکانات و تصاویر امامزاده باوره (بوره) ، دیدنی های قم ، مکان های مذهبی قم ، امامزاده های قم ، بقعه های تاریخی قم ، امامزاده ، تور مجازی امامزاده باوره ، نمای 360 درجه امامزاده باوره ، نمای سه بعدی امامزاده باوره ، جاذبه های گردشگری روستای فردو ،
838 بازدیدسه شنبه چهارم اردیبهشت ۹۷
جاذبه های گردشگری - امامزاده عبدالله قم - قلعه چمجاذبه های گردشگری - امامزاده عبدالله قم - قلعه چم
- شه راهنمای مکان زمان ب - ده عبدالله قم - قلعه چم /uploadfile/ - استان قم - شهرستان قم - در مسیر - جاده قدیم قم به اصفهان - بخش سلفچگان
جاذبه های گردشگری ایران ، جاذبه های گردشگری قم ، امامزاده عبدالله قم قلعه چم کجاست ؟ ، آدرس ، نقشه و مسیر دسترسی به امامزاده عبدالله قم قلعه چم ، دیدنی های قم ، امامزاده های قم ، مشخصات، امکانات و تصاویر امامزاده عبدالله قم ، مکان های مذهبی قم ، تور مجازی امامزاده عبدالله قم ، نمای 360 درجه امامزاده عبدالله قم ، نمای سه بعدی امامزاده عبدالله قم ، چادر زدن در قم ، امامزاده ،
3248 بازدیدیکشنبه نهم اردیبهشت ۹۷
دانشنامه
گردشگری پایدار _ Sustainable Tourism _ به این معناست که صنعت گردشگری در عین سوددهی اقتصادی و اجتماعی ، کمترین تاثیر مخرب را بر تاریخ و فرهنگ جامعه میزبان و همینطور محیط زیست داشته باشد و در حفظ و بهبود وضع آن تلاش کند .
رفتن به بالا
بستن
ورود به مهنوازورود به مهنواز
کد امنیتی :کد امنیتی
می خواهید ثبت نام کنید ؟
عضویت