menusearch
mehnavaz.com

دیدنی های قم

سایت مهنواز در حال تکمیل اطلاعات جاذبه های گردشگری استان ها می باشد
جستجو
دیدنی های قم
جاذبه های گردشگری - بیت النورجاذبه های گردشگری - بیت النور
- کی از محله های قدیمی بود و عبادتگاه آ - ر» وسط شهر قم در یکی از محله های قدیم - ود قصد شهر قم را نمود. پرسید : از این - مرا به شهر قم ببرید، زیرا از پدرم شنی - رمود : شهر قم مرکز شیعیان ما است . - بزرگان شهر قم وقتى از این خبر مسرت بخ
جاذبه های گردشگری ایران ، جاذبه های گردشگری قم ، بیت النور کجاست ؟ ، محل زندگی حضرت معصومه (س) ، آدرس ، نقشه و مسیر دسترسی به بیت النور ، مشخصات ، امکانات و تصاویر بیت النور ، دیدنی های قم ، مکان های مذهبی قم ، اقامتگاه حضرت معصومه (س) در قم ، موسی بن خزرج ، مدرسه ستیه ، مساجد قم ، مساجد تاریخی قم ، خانه های تاریخی قم ، آثار تاریخی قم ، تور مجازی بیت النور ، نمای 360 درجه بیت النور ، نمای سه بعدی بیت النور ، مدرسه علمیه در قم ،
2868 بازدیدچهارشنبه بیست و نهم فروردین ۹۷
جاذبه های گردشگری - مسجد اعظم قمجاذبه های گردشگری - مسجد اعظم قم
- یگر انگیزه های دستور ساخت چنین مسجد - مسجد اعظم قم مسجد اعظم معروف به مسجد - بروجردی در قم است . تاسیس کتابخانه ای - حوزه علمیه قم است . جلسه تدریس حسین و - s": "استان قم - شهرستان قم - خیابان ا - استان قم - شهرستان قم - خیابان ا
جاذبه های گردشگری ایران ، جاذبه های گردشگری قم ، مسجد اعظم قم کجاست ؟ ، آدرس ، نقشه و مسیر دسترسی به مسجد اعظم قم ، مشخصات ، امکانات و تصاویر مسجد اعظم قم ، دیدنی های قم ، مکان های مذهبی قم ، آثار تاریخی قم ، مساجد قم ، مساجد تاریخی قم ، مدرسه علمیه در قم ، تور مجازی مسجد اعظم قم ، نمای 360 درجه مسجد اعظم قم ، نمای سه بعدی مسجد اعظم قم ،
1067 بازدیدچهارشنبه بیست و نهم فروردین ۹۷
جاذبه های گردشگری - کوه دو برادرانجاذبه های گردشگری - کوه دو برادران
- زیبای کوه های سمت راست جاده اولین چش - اعات استان قم است که در مشرق شهر قم پ - ی شهر مقدس قم و سمت قبله قرار دارد ، - استان قم - شهرستان قم - در مسیر
جاذبه های گردشگری ایران ، جاذبه های گردشگری قم ، کوه دو برادران کجاست ؟ ، آدرس ، نقشه و مسیر دسترسی به کوه دو برادران ، مشخصات ، امکانات و تصاویر کوه دو برادران ، طبیعت قم ، کوه های قم ، دیدنی های قم ، کوه و قله های قم ، تور مجازی کوه دو برادران ، نمای 360 درجه کوه دو برادران ، نمای سه بعدی کوه دو برادران ، کوه نیایش ،
2218 بازدیدپنج شنبه سی ام فروردین ۹۷
جاذبه های گردشگری - امامزاده حمزه (ع) قمجاذبه های گردشگری - امامزاده حمزه (ع) قم
- ه در ابنیه های ایرانی دیده شده . گنبد - نا، گلدسته های بلند و ایوان آئینه و ص - ّن به کاشی های گرهی و احیاناً دوالی ف - ه حمزه (ع) قم یکى از بقاع مشهور استان - قانى (آذر) قم ، روبروی میدان کهنه و د - کرمان). 4ـ قم (خيابان آذر) 5ـ در شهر - s": "استان قم - شهرستان قم - خیابان ط - استان قم - شهرستان قم - خیابان ط
جاذبه های گردشگری ایران ، جاذبه های گردشگری قم ، مکان های مذهبی قم ، امامزاده حمزه (ع) قم کجاست ؟ ، آدرس ، نقشه و مسیر دسترسی به امامزاده حمزه (ع) قم ، مشخصات ، امکانات و تصاویر امامزاده حمزه (ع) قم کجاست ؟ ، دیدنی های قم ، امامزاده های قم ، امامزاده ، تور مجازی امامزاده حمزه ع قم ، نمای 360 درجه امامزاده حمزه ع قم ، نمای سه بعدی امامزاده حمزه ع قم ،
999 بازدیدجمعه سی و یکم فروردین ۹۷
جاذبه های گردشگری - امامزاده شاهزاده اسماعیل قمجاذبه های گردشگری - امامزاده شاهزاده اسماعیل قم
- ی از جاذبه های گردشگری مهم استان قم ت - متضمن سوره های کوچک قرآن، مانند سوره - شود. کاشی های مزبور به همراه کاشی ها - ده اسماعیل قم آستان مقدس امامزاده شاه - ده اسماعیل قم در دامنه ارتفاعات روستا - ب شرقی شهر قم قرار دارد که زیارتگاه س - زدید استان قم است. این امامزاده اعتبا - ی نزد مردم قم در دوران قدیم داشت و بس
جاذبه های گردشگری ایران ، جاذبه های گردشگری قم ، امامزاده شاهزاده اسماعیل قم کجاست؟ ، امامزاده شاهزاده اسماعیل روستای بیدقان ، آدرس ، نقشه و مسیر دسترسی به امامزاده شاهزاده اسماعیل قم ، مشخصات ، امکانات و تصاویر امامزاده شاهزاده اسماعیل قم ، دیدنی های قم ، مکان های مذهبی قم ، بقعه های تاریخی قم ، امامزاده های قم ، امامزاده ، تور مجازی امامزاده شاهزاده اسماعیل قم ، نمای 360 درجه امامزاده شاهزاده اسماعیل قم ، نمای سه بعدی امامزاده شاهزاده اسماعیل قم ،
3457 بازدیدیکشنبه دوم اردیبهشت ۹۷
جاذبه های گردشگری - امامزاده باوره (بوره)جاذبه های گردشگری - امامزاده باوره (بوره)
- ه از جاذبه های طبیعی فراوانی برخوردار - . در سال های اخیر اقداماتی جهت توسع - هک شهرستان قم واقع شده است. این امامز - لاقی استان قم است که از جاذبه های طبی - s": "استان قم - شهرستان قم - بخش کهک - استان قم - شهرستان قم - بخش کهک
جاذبه های گردشگری ایران ، جاذبه های گردشگری قم ، امامزاده باوره (بوره) کجاست؟ ، امامزاده بوره روستای فردو ، آدرس ، نقشه و مسیر دسترسی امامزاده باوره (بوره) ، مشخصات ، امکانات و تصاویر امامزاده باوره (بوره) ، دیدنی های قم ، مکان های مذهبی قم ، امامزاده های قم ، بقعه های تاریخی قم ، امامزاده ، تور مجازی امامزاده باوره ، نمای 360 درجه امامزاده باوره ، نمای سه بعدی امامزاده باوره ، جاذبه های گردشگری روستای فردو ،
833 بازدیدسه شنبه چهارم اردیبهشت ۹۷
جاذبه های گردشگری - غار سالمستانجاذبه های گردشگری - غار سالمستان
- ی از جاذبه های طبیعی روستای فردو است - ه از جاذبه های طبیعی فراوانی برخوردار - ارای قندیل های متعدد آهکی و بلوری است - هک شهرستان قم واقع شده است. این غار د - لاقی استان قم است که از جاذبه های طبی - زیست استان قم به همراه غارنوردان استا - زیست استان قم از عموم همشهریان و بومی - استان قم - شهرستان قم - بخش کهک
جاذبه های گردشگری ایران ، جاذبه های گردشگری قم ، غار سالمستان کجاست؟ ، غار سالمستان روستای فردو ، غار سالمستان بخش کهک ، آدرس ، نقشه و مسیر دسترسی به غار سالمستان ، مشخصات ، امکانات و تصاویر غار سالمستان ، دیدنی های قم ، طبیعت قم ، غار های قم ، جاذبه های گردشگری روستای فردو ، تور مجازی غار سالمستان ، نمای 360 درجه غار سالمستان ، نمای سه بعدی غار سالمستان ،
776 بازدیدسه شنبه چهارم اردیبهشت ۹۷
جاذبه های گردشگری - قله برف انبارجاذبه های گردشگری - قله برف انبار
- چشم انداز های بسیار زیبا است و در فص - ملو از برف های یخ زده باشد. البته در - ن دره مسال های اخیر با گرم شدن زمین ، - ن سهم چشمه های زیرزمینی آن می شود. د - د و به باغ های انبوه فردو منتهی می شو - قله استان قم محسوب می شود که در رشته - هک شهرستان قم واقع شده است. این قله د - ی جنوب شهر قم و 10 کیلومتری جنوب شرقی - بام استان قم محسوب می شود ، دارای چش - ی از استان قم و دیگر استان ها را به خ
جاذبه های گردشگری ایران ، جاذبه های گردشگری قم ، قله برف انبار قم کجاست؟ ، بلندترین قله استان قم ، آدرس ، نقشه و مسیر دسترسی به قله برف انبار ، مشخصات ، امکانات و تصاویر قله برف انبار ، دیدنی های قم ، طبیعت قم ، کوه های قم ، کوه و قله های قم ، بام شهر قم ، تور مجازی قله برف انبار ، نمای 360 درجه قله برف انبار ، نمای سه بعدی قله برف انبار ، جاذبه های گردشگری روستای فردو ،
2271 بازدیدچهارشنبه پنجم اردیبهشت ۹۷
جاذبه های گردشگری - بوستان علویجاذبه های گردشگری - بوستان علوی
- کی از پارک های قدیمی و معروف استان قم - یکی از محل های کمپینگ مهم در شهر قم ا - روی ، زمین های ورزشی ، وسایل بازی کود - سجد از بخش های بوستان علوی هستند. همچ - عروف استان قم است که در بلوار غدیر و - ب غربی شهر قم قرار دارد و همواره مورد - مردم استان قم بوده است. این بوستان وس - مهم در شهر قم است و امکانات لازم برای - استان قم - شهرستان قم - بلوار غد
جاذبه های گردشگری ایران ، جاذبه های گردشگری قم ، بوستان علوی کجاست؟ ، آدرس ، نقشه و مسیر دسترسی به بوستان علوی ، مشخصات ، امکانات و تصاویر بوستان علوی ، دیدنی های قم ، پارک های قم ، چادر زدن در قم ، کمپینگ زائر در قم ، جاذبه های شهری قم ، تور مجازی بوستان علوی ، نمای 360 درجه بوستان علوی ، نمای سه بعدی بوستان علوی ،
4498 بازدیدجمعه هفتم اردیبهشت ۹۷
جاذبه های گردشگری - امامزاده عبدالله قم - قلعه چمجاذبه های گردشگری - امامزاده عبدالله قم - قلعه چم
- ده عبدالله قم - قلعه چم /uploadfile/ - استان قم - شهرستان قم - در مسیر - جاده قدیم قم به اصفهان - بخش سلفچگان
جاذبه های گردشگری ایران ، جاذبه های گردشگری قم ، امامزاده عبدالله قم قلعه چم کجاست ؟ ، آدرس ، نقشه و مسیر دسترسی به امامزاده عبدالله قم قلعه چم ، دیدنی های قم ، امامزاده های قم ، مشخصات، امکانات و تصاویر امامزاده عبدالله قم ، مکان های مذهبی قم ، تور مجازی امامزاده عبدالله قم ، نمای 360 درجه امامزاده عبدالله قم ، نمای سه بعدی امامزاده عبدالله قم ، چادر زدن در قم ، امامزاده ،
3233 بازدیدیکشنبه نهم اردیبهشت ۹۷
دانشنامه
گردشگری پایدار _ Sustainable Tourism _ به این معناست که صنعت گردشگری در عین سوددهی اقتصادی و اجتماعی ، کمترین تاثیر مخرب را بر تاریخ و فرهنگ جامعه میزبان و همینطور محیط زیست داشته باشد و در حفظ و بهبود وضع آن تلاش کند .
رفتن به بالا
بستن
ورود به مهنوازورود به مهنواز
کد امنیتی :کد امنیتی
می خواهید ثبت نام کنید ؟
عضویت