menusearch
mehnavaz.com

جاذبه های گردشگری قم - چهار

سایت مهنواز در حال تکمیل اطلاعات جاذبه های گردشگری استان ها می باشد
جستجو
جاذبه های گردشگری قم
جاذبه های گردشگری - خانه شاکریجاذبه های گردشگری - خانه شاکری
- ساخت و ساز های جدید محفوظ مانده و وجو - ها و ستون های سنگی تزئین شده است . ه - ودی از سنگ های یک پارچه منقوش زیبایی - ی و گچ بری های هندسی ، گیاهی و اسلامی - د : 1.اتاق های شمال غربی که مرتفع تری - بافت قدیمی قم و در قسمت جنوبی خیابان - استان قم - شهرستان قم - خیابان آ
جاذبه های گردشگری ایران ، جاذبه های گردشگری قم ، خانه شاکری کجاست ؟ ، آدرس ، نقشه و مسیر دسترسی به خانه شاکری ، مشخصات ، امکانات و تصاویر خانه شاکری ، دیدنی های قم ، خانه های تاریخی قم ، آثار تاریخی قم ، تور مجازی خانه شاکری ، نمای 360 درجه خانه شاکری ، نمای سه بعدی خانه شاکری ،
1145 بازدیدیکشنبه پنجم فروردین ۹۷
جاذبه های گردشگری - مسجد امام حسن عسکری (ع)جاذبه های گردشگری - مسجد امام حسن عسکری (ع)
- و در دوره های مختلف تاریخی و معاصر ا - د. در سال های اخیر نیز شبستان‌ های زی - ه و تا سال های اخیر جسدها کاملاً مکشو - ون نيز عکس های آن ها موجود است. در ز - اکثر کتاب های آن حوزوی است ، بيش از - ن مسجد شهر قم است که در نزدیکی حرم مط - یان در شهر قم بنا گردید. اشعریان پس - از ورود به قم ، آتشکده ای که در این ش - زرگان علما قم و از اصحاب حضرت جواد و - جد جامع در قم بر پا بود که یکی مسجد ج
جاذبه های گردشگری ایران ، جاذبه های گردشگری قم ، مسجد امام حسن عسکری (ع) کجاست ؟ ، آدرس ، نقشه و مسیر دسترسی به مسجد امام حسن عسکری (ع) ، مشخصات ، امکانات و تصاویر مسجد امام حسن عسکری (ع) ، دیدنی های قم ، مساجد تاریخی قم ، آثار تاریخی قم ، مکان های مذهبی قم ، مساجد قم ، تور مجازی مسجد امام حسن عسکری ع ، نمای 360 درجه مسجد امام حسن عسکری ع ، نمای سه بعدی مسجد امام حسن عسکری ع ،
579 بازدیددوشنبه ششم فروردین ۹۷
جاذبه های گردشگری - تیمچه بزرگ بازار قمجاذبه های گردشگری - تیمچه بزرگ بازار قم
- ست. تیمچه های متعددی در دوران قاجار - سعه خیابان های اطراف تخریب شدند . تی - ها و حجره های بزرگ تر پیرامون صحن می - شین و حجره های کوچک فوقانی قرار دارند - ارگیری رنگ های متنوع و تناسبات به کار - بزرگ بازار قم تیمچه بزرگ بازار قم که - بازار قدیم قم قرار دارد . بازار قدیم - ازار نو در قم قدمتی مربوط به دوره صفو - یمچه بازار قم سید محمود طباطبایی تاجر - انی ت بزرگ قم بود و توسط استاد حسن قم
جاذبه های گردشگری ایران ، جاذبه های گردشگری قم ، تیمچه بزرگ بازار قم کجاست ؟ ، آدرس ، نقشه و مسیر دسترسی به تیمچه بزرگ بازار قم ، مشخصات ، امکانات و تصاویر تیمچه بزرگ بازار قم ، دیدنی های قم ، تیمچه های قم ، آثار تاریخی قم ، مرکز خرید در قم ، بازار های قم ، بازار های تاریخی قم ، تور مجازی تیمچه بزرگ بازار قم ، نمای 360 درجه تیمچه بزرگ بازار قم ، نمای سه بعدی تیمچه بزرگ بازار قم ،
1398 بازدیددوشنبه ششم فروردین ۹۷
جاذبه های گردشگری - مسجد و منار میدان کهنهجاذبه های گردشگری - مسجد و منار میدان کهنه
- میدان کهنه قم در بافت قدیمی شهر قم و - ب اشعری در قم ساخته شده است . براساس - میدان کهنه قم همچون مناره میدان ساوه - استان قم - شهرستان قم - خیابان آ
جاذبه های گردشگری ایران ، جاذبه های گردشگری قم ، مسجد و منار میدان کهنه کجاست؟ ، آدرس ، نقشه و مسیر دسترسی به مسجد و منار میدان کهنه ، مشخصات ، امکانات و تصاویر مسجد و منار میدان کهنه ، مساجد تاریخی قم ، آثار تاریخی قم ، مکان های مذهبی قم ، دیدنی های قم ، مساجد قم ، میل و منار و برج در قم ، قدیمی ترین مناره ایران ، سومین مناره در جهان اسلام ، تور مجازی مسجد و منار میدان کهنه ، نمای 360 درجه مسجد و منار میدان کهنه ، نمای سه بعدی مسجد و منار میدان کهنه ،
690 بازدیدسه شنبه هفتم فروردین ۹۷
جاذبه های گردشگری - مسجد پنجعلی قمجاذبه های گردشگری - مسجد پنجعلی قم
- یکی از گذر های تاریخی شهر قم هم در نز - ست. در سال های اخیر نیز این مسجد مورد - سجد پنجعلی قم مسجد تاریخی پنجعلی قم د - تاریخی شهر قم هم در نزدیکی این مسجد ق - استان قم - شهرستان قم - خیابان ا
جاذبه های گردشگری ایران ، جاذبه های گردشگری قم ، مسجد پنجعلی قم کجاست ؟ ، آدرس ، نقشه و مسیر دسترسی به مسجد پنجعلی قم ، مشخصات ، امکانات و تصاویر مسجد پنجعلی قم ، دیدنی های قم ، مساجد تاریخی قم ، آثار تاریخی قم ، مکان های مذهبی قم ، مساجد قم ، تور مجازی مسجد پنجعلی قم ، نمای 360 درجه مسجد پنجعلی قم ، نمای سه بعدی مسجد پنجعلی قم ،
784 بازدیدسه شنبه هفتم فروردین ۹۷
جاذبه های گردشگری - مدرسه غیاثیه پامنارجاذبه های گردشگری - مدرسه غیاثیه پامنار
- قسمت کتیبه های گچی وجود داشته که به م - نجینه آثار قم از این مدرسه به نام مدر - مدارس قدیم قم /uploadfile/file_portal - استان قم - شهرستان قم - خیابان آ
جاذبه های گردشگری ایران ، جاذبه های گردشگری قم ، مدرسه غیاثیه پامنار کجاست ؟ ، آدرس ، نقشه و مسیر دسترسی به مدرسه غیاثیه پامنار ، مشخصات ، امکانات و تصاویر مدرسه غیاثیه پامنار ، دیدنی های قم ، مدرسه های تاریخی قم ، آثار تاریخی قم ، تور مجازی مدرسه غیاثیه پامنار ، نمای 360 درجه مدرسه غیاثیه پامنار ، نمای سه بعدی مدرسه غیاثیه پامنار ،
615 بازدیدچهارشنبه هشتم فروردین ۹۷
جاذبه های گردشگری - پردیس گردشگری زیتونجاذبه های گردشگری - پردیس گردشگری زیتون
- دارای بخش های متنوع و جذابی برای تما - ه ومی گروه های سنی است . دریاچه مصنو - ز جمله بخش های پردیس گردشگری زیتون هس - پردیس گردشگری زیتون مجتمع گردشگری زیت - این مجتمع گردشگری به مساحت 82 هکتار - نخست پردیس گردشگری زیتون در سال 1394 - های پردیس گردشگری زیتون هستند . تفر - پردیس گردشگری زیتون - ن تهران به قم (لاین برگشت) واقع شده ا - استان قم - شهرستان قم - کیلومتر - وبان تهران قم شماره تم
جاذبه های گردشگری ایران ، جاذبه های گردشگری قم ، پردیس گردشگری زیتون کجاست ؟ ، آدرس ، نقشه و مسیر دسترسی به پردیس گردشگری زیتون ، مشخصات ، امکانات و تصاویر پردیس گردشگری زیتون ، مجتمع های تفریحی قم ، جاذبه های شهری قم ، باغ پرندگان در قم ، نمایشگاه کروکودیل در قم ، دریاچه مصنوعی آب و آتش ، دیدنی های قم ، تور مجازی پردیس گردشگری زیتون ، نمای 360 درجه پردیس گردشگری زیتون ، نمای سه بعدی پردیس گردشگری زیتون ،
1331 بازدیدچهارشنبه هشتم فروردین ۹۷
جاذبه های گردشگری - خانه علامه رادجاذبه های گردشگری - خانه علامه راد
- استان قم - شهرستان قم - خیابان 4
جاذبه های گردشگری ایران ، جاذبه های گردشگری قم ، آدرس ، نقشه و مسیر دسترسی به خانه علامه راد ، مشخصات ، امکانات و تصاویر خانه علامه راد ، دیدنی های قم ، خانه های تاریخی قم ، آثار تاریخی قم ، خانه علامه راد کجاست؟ ، تور مجازی خانه علامه راد ، نمای 360 درجه خانه علامه راد ، نمای سه بعدی خانه علامه راد ،
842 بازدیدجمعه دهم فروردین ۹۷
جاذبه های گردشگری - حمام گذر عشقعلیجاذبه های گردشگری - حمام گذر عشقعلی
- استان قم - شهرستان قم - خیابان ا
جاذبه های گردشگری ایران ، جاذبه های گردشگری قم ، حمام گذر عشقعلی کجاست؟ ، آدرس ، نقشه و مسیر دسترسی به حمام گذر عشقعلی ، مشخصات ، امکانات و تصاویر حمام گذر عشقعلی ، دیدنی های قم ، حمام های تاریخی قم ، آثار تاریخی قم ، تور مجازی حمام گذر عشقعلی ، نمای 360 درجه حمام گذر عشقعلی ، نمای سه بعدی حمام گذر عشقعلی ،
1407 بازدیدجمعه دهم فروردین ۹۷
جاذبه های گردشگری - بازار کهنه و نوجاذبه های گردشگری - بازار کهنه و نو
- ث غالب بخش های آن در دوران صفویه و بر - است. تیمچه های اطراف بازار نو هم در ه - ها و مغازه های چوب ، رنگرزی ، صنایع د - سعه خیابان های اطراف از بین رفته اند. - قدیمی شهر قم بازاری سرپوشیده با پوشش - اولیه شهر قم یعنی بین محله لب چال و - ه در بازار قم با توجه به امکانات محیط - اهای بازار قم در بازار نو و در جنوب ر - بزرگ بازار قم در سمت شمال راسته بازار
جاذبه های گردشگری ایران ، جاذبه های گردشگری قم ، بازار کهنه و نو کجاست؟ ، آدرس ، نقشه و مسیر دسترسی به بازار کهنه و نو ، مشخصات ، امکانات و تصاویر بازار کهنه و نو ، دیدنی های قم ، بازار های قم ، بازار قدیم قم ، بازار های تاریخی قم ، آثار تاریخی قم ، مرکز خرید در قم ، تور مجازی بازار کهنه و نو ، نمای 360 درجه بازار کهنه و نو ، نمای سه بعدی بازار کهنه و نو ،
1024 بازدیدشنبه یازدهم فروردین ۹۷
دانشنامه
گردشگری پایدار _ Sustainable Tourism _ به این معناست که صنعت گردشگری در عین سوددهی اقتصادی و اجتماعی ، کمترین تاثیر مخرب را بر تاریخ و فرهنگ جامعه میزبان و همینطور محیط زیست داشته باشد و در حفظ و بهبود وضع آن تلاش کند .
رفتن به بالا
بستن
ورود به مهنوازورود به مهنواز
کد امنیتی :کد امنیتی
می خواهید ثبت نام کنید ؟
عضویت