menusearch
mehnavaz.com

امامزاده های قم

سایت مهنواز در حال تکمیل اطلاعات جاذبه های گردشگری استان ها می باشد
جستجو
امامزاده های قم
جاذبه های گردشگری - امامزاده شاهزاده سیدعلیجاذبه های گردشگری - امامزاده شاهزاده سیدعلی
- بیش از ۴۰۰ امامزاده و بقاع متبرکه که - چنین تعدد امامزاده ای در یک شهر وجود - ر درگذشت . امامزاده عبدالمهیمن هم که - له و نوه ی امامزاده شاه سیدعلی علیه ا - اشد. بنای امامزاده در جهت شمالی شهر - آنها، غرفه های زیبایی مزین به کاشی کا - هت با کاشی های خشتی عصر فتحعلی شاه پو - ته به کاشی های گره سازی الوان به ارتف - به مناسبت های مختلف ضریح و آستان مطه - ی شهر مقدس قم شهری است با بیش از ۴۰۰ - زادگان شهر قم و معروف به کریم بنی هاش - توجه اهالی قم و توابع بوده و مرکز اجت - دروازه ری قم واقع شده و دارای بقعه، - و خيّر شهر قم بوده که فرشهاي گرانبهاي
جاذبه های گردشگری ایران ، جاذبه های گردشگری قم ، امامزاده شاهزاده سیدعلی کجاست ؟ ، آدرس ، نقشه و مسیر دسترسی به امامزاده شاهزاده سیدعلی ، مشخصات ، امکانات و تصاویر امامزاده شاهزاده سیدعلی ، دیدنی های قم ، امامزاده های قم ، مکان های مذهبی قم ، امامزاده ، تور مجازی امامزاده شاهزاده سیدعلی ، نمای 360 درجه امامزاده شاهزاده سیدعلی ، نمای سه بعدی امامزاده شاهزاده سیدعلی ،
857 بازدیدجمعه هجدهم اسفند ۹۶
جاذبه های گردشگری - امامزاده فاضل (ابوالفضل علی)جاذبه های گردشگری - امامزاده فاضل (ابوالفضل علی)
- علی) بقعه امامزاده ابوالفضل علی معرو - ه است. این امامزاده در فاصله 40 کیلوم - ی اخیر این امامزاده توسعه ، فضاسازی و - مطلای این امامزاده نصب گردید. منبع - در طول سال های اخیر این امامزاده توسع - هک شهرستان قم و در ارتفاعات مشرف به ر - ی جنوب شهر قم قرار دارد. امامزاده ف - مردم استان قم است که در مناسبت‌های مخ - استان قم - شهرستان قم - بخش کهک
جاذبه های گردشگری ایران ، جاذبه های گردشگری قم ، امامزاده فاضل (ابوالفضل علی) کجاست؟ ، امامزاده فاضل بیدهند ، آدرس ، نقشه و مسیر دسترسی به امامزاده فاضل (ابوالفضل علی) ، مشخصات ، امکانات و تصاویر امامزاده فاضل (ابوالفضل علی) ، دیدنی های قم ، امامزاده های قم ، مکان های مذهبی قم ، امامزاده ، تور مجازی امامزاده فاضل ، نمای 360 درجه امامزاده فاضل ، نمای سه بعدی امامزاده فاضل ،
660 بازدیدشنبه بیست و پنجم فروردین ۹۷
جاذبه های گردشگری - امامزاده نورعلیجاذبه های گردشگری - امامزاده نورعلی
- ورعلی بقعه امامزاده نورعلی (ع) در بخش - دارد. این امامزاده یکی از پر بازدیدک - نسب شریف امامزاده نورعلی(ع) روستای - وعلی فرزند امامزاده نورعلی(ع) که به ص - ران به این امامزاده جاذبه های طبیعی ر - زاده جاذبه های طبیعی روستای کرمجگان ا - ست. ‏ باغ های گردو اطراف امامزاده نو - اما در سال های اخیر باغ های امامزاده - دچار آسیب های فراوانی شده است. منب - هک شهرستان قم و در روستای سرسبز و خوش - ی جنوب شهر قم قرار دارد. این امامزاده - دگان استان قم محسوب می شود. نسب شریف - دار بود به قم مهاجرت کرد و مورد احترا - قابت سادات قم به او تفویض شد و فرزندا
جاذبه های گردشگری ایران ، جاذبه های گردشگری قم ، امامزاده نورعلی کجاست؟ ، امامزاده نورعلی کرمجگان ، آدرس ، نقشه و مسیر دسترسی به امامزاده نورعلی ، مشخصات ، امکانات و تصاویر امامزاده نورعلی ، دیدنی های قم ، امامزاده های قم ، مکان های مذهبی قم ، امامزاده ، تور مجازی امامزاده نورعلی ، نمای 360 درجه امامزاده نورعلی ، نمای سه بعدی امامزاده نورعلی ،
1402 بازدیدیکشنبه بیست و ششم فروردین ۹۷
جاذبه های گردشگری - امامزادگان چهل اخترانجاذبه های گردشگری - امامزادگان چهل اختران
- ز حضور این امامزاده بزرگوار در قم ، د - ه به اسامی امامزاده موسی مبرقع (ع) ، - ل اختران و امامزاده زید (ع) قرار دارد - . بنای امامزاده زید نیز عمارتی اس - ی(ع) روانه قم شده و در خانه ابوخالد ا - بزرگوار در قم ، دختر و خواهران ایشان - نه) نیز به قم می‌ آیند و طی ۴۰ سال حض - ألیف تاریخ قم به سال 378 هجری قم ری چه - سیمای مرکز قم - دانشنامه اسلامی /uplo
جاذبه های گردشگری ایران ، جاذبه های گردشگری قم ، امامزاده چهل اختران کجاست ؟ ، آدرس ، نقشه و مسیر دسترسی به امامزادگان چهل اختران ، مشخصات ، امکانات و تصاویر امامزادگان چهل اختران ، دیدنی های قم ، مکان های مذهبی قم ، امامزاده ، امامزاده های قم ، تور مجازی امامزادگان چهل اختران ، نمای 360 درجه امامزادگان چهل اختران ، نمای سه بعدی امامزادگان چهل اختران ،
2407 بازدیدچهارشنبه بیست و نهم فروردین ۹۷
جاذبه های گردشگری - امامزاده حمزه (ع) قمجاذبه های گردشگری - امامزاده حمزه (ع) قم
- م، آرامگاه امامزاده حمزه معروف به شاه - ن نسب شریف امامزاده سیدحمزه (معروف به - ه در ابنیه های ایرانی دیده شده . گنبد - نا، گلدسته های بلند و ایوان آئینه و ص - ّن به کاشی های گرهی و احیاناً دوالی ف - ه حمزه (ع) قم یکى از بقاع مشهور استان - قانى (آذر) قم ، روبروی میدان کهنه و د - کرمان). 4ـ قم (خيابان آذر) 5ـ در شهر - s": "استان قم - شهرستان قم - خیابان ط - استان قم - شهرستان قم - خیابان ط
جاذبه های گردشگری ایران ، جاذبه های گردشگری قم ، مکان های مذهبی قم ، امامزاده حمزه (ع) قم کجاست ؟ ، آدرس ، نقشه و مسیر دسترسی به امامزاده حمزه (ع) قم ، مشخصات ، امکانات و تصاویر امامزاده حمزه (ع) قم کجاست ؟ ، دیدنی های قم ، امامزاده های قم ، امامزاده ، تور مجازی امامزاده حمزه ع قم ، نمای 360 درجه امامزاده حمزه ع قم ، نمای سه بعدی امامزاده حمزه ع قم ،
995 بازدیدجمعه سی و یکم فروردین ۹۷
جاذبه های گردشگری - امامزاده شاهزاده اسماعیل قمجاذبه های گردشگری - امامزاده شاهزاده اسماعیل قم
- آستان مقدس امامزاده شاهزاده اسماعیل ق - م است. این امامزاده اعتبار زیادی نزد - ی خود نذر امامزاده شاهزاده اسماعیل م - ه آن ها به امامزاده اسماعیل دارد. سا - بودن مسیر امامزاده ، زائران کمى به ح - ی از جاذبه های گردشگری مهم استان قم ت - متضمن سوره های کوچک قرآن، مانند سوره - شود. کاشی های مزبور به همراه کاشی ها - ده اسماعیل قم آستان مقدس امامزاده شاه - ده اسماعیل قم در دامنه ارتفاعات روستا - ب شرقی شهر قم قرار دارد که زیارتگاه س - زدید استان قم است. این امامزاده اعتبا - ی نزد مردم قم در دوران قدیم داشت و بس
جاذبه های گردشگری ایران ، جاذبه های گردشگری قم ، امامزاده شاهزاده اسماعیل قم کجاست؟ ، امامزاده شاهزاده اسماعیل روستای بیدقان ، آدرس ، نقشه و مسیر دسترسی به امامزاده شاهزاده اسماعیل قم ، مشخصات ، امکانات و تصاویر امامزاده شاهزاده اسماعیل قم ، دیدنی های قم ، مکان های مذهبی قم ، بقعه های تاریخی قم ، امامزاده های قم ، امامزاده ، تور مجازی امامزاده شاهزاده اسماعیل قم ، نمای 360 درجه امامزاده شاهزاده اسماعیل قم ، نمای سه بعدی امامزاده شاهزاده اسماعیل قم ،
3442 بازدیدیکشنبه دوم اردیبهشت ۹۷
جاذبه های گردشگری - امامزاده باوره (بوره)جاذبه های گردشگری - امامزاده باوره (بوره)
- وره (بوره) امامزاده باوره یا بوره در - ه است. این امامزاده بر فراز کوهی در 6 - ساختمان امامزاده از خشت و سنگ ساخت - یک مدفن دو امامزاده به نامهای محمد و - ست. اطراف امامزاده با انواع درختان گ - ه از جاذبه های طبیعی فراوانی برخوردار - . در سال های اخیر اقداماتی جهت توسع - هک شهرستان قم واقع شده است. این امامز - لاقی استان قم است که از جاذبه های طبی - s": "استان قم - شهرستان قم - بخش کهک - استان قم - شهرستان قم - بخش کهک
جاذبه های گردشگری ایران ، جاذبه های گردشگری قم ، امامزاده باوره (بوره) کجاست؟ ، امامزاده بوره روستای فردو ، آدرس ، نقشه و مسیر دسترسی امامزاده باوره (بوره) ، مشخصات ، امکانات و تصاویر امامزاده باوره (بوره) ، دیدنی های قم ، مکان های مذهبی قم ، امامزاده های قم ، بقعه های تاریخی قم ، امامزاده ، تور مجازی امامزاده باوره ، نمای 360 درجه امامزاده باوره ، نمای سه بعدی امامزاده باوره ، جاذبه های گردشگری روستای فردو ،
833 بازدیدسه شنبه چهارم اردیبهشت ۹۷
جاذبه های گردشگری - امامزاده عبدالله قم - قلعه چمجاذبه های گردشگری - امامزاده عبدالله قم - قلعه چم
- ده عبدالله قم - قلعه چم /uploadfile/ - استان قم - شهرستان قم - در مسیر - جاده قدیم قم به اصفهان - بخش سلفچگان
جاذبه های گردشگری ایران ، جاذبه های گردشگری قم ، امامزاده عبدالله قم قلعه چم کجاست ؟ ، آدرس ، نقشه و مسیر دسترسی به امامزاده عبدالله قم قلعه چم ، دیدنی های قم ، امامزاده های قم ، مشخصات، امکانات و تصاویر امامزاده عبدالله قم ، مکان های مذهبی قم ، تور مجازی امامزاده عبدالله قم ، نمای 360 درجه امامزاده عبدالله قم ، نمای سه بعدی امامزاده عبدالله قم ، چادر زدن در قم ، امامزاده ،
3229 بازدیدیکشنبه نهم اردیبهشت ۹۷
دانشنامه
گردشگری پایدار _ Sustainable Tourism _ به این معناست که صنعت گردشگری در عین سوددهی اقتصادی و اجتماعی ، کمترین تاثیر مخرب را بر تاریخ و فرهنگ جامعه میزبان و همینطور محیط زیست داشته باشد و در حفظ و بهبود وضع آن تلاش کند .
رفتن به بالا
بستن
ورود به مهنوازورود به مهنواز
کد امنیتی :کد امنیتی
می خواهید ثبت نام کنید ؟
عضویت